Vrijwilligers

Op allerlei gebied zetten vrijwilligers hun talenten in om de kerk draaiende te houden. Zij zijn betrokken bij pastoraat, ouderwerk, kinder/jongerenwerk, onderhoud kerktuin/begraafplaats, en allerlei hand- en spandiensten op diverse terreinen.