Kerkenraad

De kerkenraad bestaat momenteel uit 1 ouderling-kerkrentmeester, 1 ouderlingen, 1 diakenen en een voorzitter . Dit betekent dat er op dit ogenblik meerdere vacatures zijn t.w. voor kerkrentmeester ouderling en een diaken. Er is een predikant voor 50%. werkzaam.

Om de werkdruk van de ambtsdragers te verlichten zijn  verschillende taakdragers aangesteld. Twee ter ondersteuning van kerkbeheer en 1 taakdrager die het jeugd/jongerenwerk voor haar rekening neemt.

Samenstelling kerkbestuur:
Kees Rotte, voorzitter kerkenraad: 0314-682219
Franciska Best, wnd.scriba kerkenraad: 0314-683261
Uilke Buren: 0314-682846
Tony van Hasenbroek: 0314-323567
Johan Hissink: 0314-684070

De PKN Wehl heeft een kosteres
Verder verzorgt een organist de muzikale medewerking aan de vieringen. Wij zijn als gemeente zo gelukkig dat hij over veel muzikale contacten beschikt, zodat er regelmatig diverse koren en musici aan de vieringen hun bijdrage leveren.