Jongerenwerk

Het jongerenwerk vindt plaats in samenwerking met het jeugdwerk in Doetinchem.
Ook catechese gebeurt gezamenlijk.
Getracht wordt om enkele malen per jaar in de gewone kerkdienst extra aandacht aan de jongeren te schenken en hen, zo mogelijk, aan diverse diensten te laten meewerken.