Antependia

Antependia  zijn kleden die in de kerk over de liturgietafel worden gehangen.

De vier verschillende kleuren vertegenwoordigen de periode van het kerkelijk jaar waar we ons in bevinden. Deze kleur is ook terug te zien in de stola die door de dominee ( of voorganger) tijdens de dienst gedragen wordt.

Groen:  groen is de “ gewone ” kleur die gebruikt wordt tussen de feest- en vastentijd in.
Groen drukt verwachting uit en staat symbool  voor  groei en aarde.

Rood:  rood wordt gebruikt met Pinksteren.
Rood is de kleur van het vuur van de geest.

Paars:  wordt  in de advent’s  tijd gebruikt en dan tijdens de tijd voor Pasen(veertigdagentijd).
Paars staat voor inkeer en soberheid.

Wit:  wit is de feestkleur en wordt  gebruikt tijdens Pasen  en Kerst.
Wit staat voor zuiver